Predaj vozidiel

 za nasledovne stanovených podmienok:

V platnosti sú naďalej všetky hygienické opatrenia ( do priestorov predajne a servisu je možne vstúpiť iba s rúškom, je potrebné dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami min. 2m )

 


Autá ihneď