Z nariadenia vlády SR sa opäť od 21.4.2020 povoľuje

 Predaj vozidiel

 za nasledovne stanovených podmienok:

V pracovných dňoch sa v čase od 9.00 - 11.00h môžu v priestoroch predajne nachádzať iba ľudia starší ako 65 rokov.

Vzhľadom na veľkosť predajných priestorov na môže v našej predajni nachádzať najviac 15 ľudí.

V platnosti sú naďalej všetky hygienické opatrenia ( do priestorov predajne a servisu je možne vstúpiť iba s rúškom, je potrebné dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami min. 2m )

 


Autá ihneď