obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Dekarbonizácia motora

Spaľovacie motory nikdy nevyužijú 100 % paliva, ktoré prechádza celým systémom. Palivo, ktoré sa v systéme nespáli, zostáva v motore. Neefektívnym spaľovaním motora vzniká následne karbón (uhlíkové nánosy). Motor sa začne karbonizovať, čo sa prejavuje ako čierny hrudkovitý povrch na stenách motora.

obrázek bez popisu


Dekarbonizácia motorových častí sa robí za účelom odstránenia všetkých usadenín, nánosu a povlaku. Z dôvodu vstrekovania paliva priamo do valcov dochádza u všetkých automobiliek ku kontinuálnemu nanášaniu karbónu nielen na steny sacích kanálov, sedlá a stonky ventilov, na spaľovací priestor a sviečky, ale aj na EGR ventil. Na obrázku môžete vidieť, čo všetko dokáže vyčistiť čistenie vodíkom. Čistenie priamo pomáha nižšej spotrebe paliva, emisiám a dymovosti a šetrí nákladné a často vymieňané diely vozidla.V našom servise Vám zabezpečíme tuto službu ( 0907 850 889 ).

Cenník služby je nasledovný:

      0cm -  1000cm                  120 EUR
1001cm -  2000cm                  150 EUR
2001cm - 3000cm                   180 EUR
3001cm - 5000cm                   210 EUR