obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Poistenie

Zákazníkom ponúkame možnosť poistiť vozidlo priamo na mieste pri jeho kúpe. Spolupracujeme s  Allianzom, Komunálnou poisťovňou, Kooperatívou, Generali, Uniqa. Zákazník si môže vybrať spoločnosť alebo produkt, ktorý najviac vyhovuje jeho požiadavkám. Zároveň v prípade poistnej udalosti na Vašom vozidle, ho v našich priestoroch aj opravíme.

obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Povinné zmluvné poistenie

PZP, nazývané aj zákonná poistka, je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vozidlom, chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo, má platné PZP poistenie a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla.

Havarijné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie kryje financovanie poistných udalostí spojených s poškodením či totálnym zničením Vášho automobilu pri nehodách, jeho odcudzením či poškodením, ktoré vzniklo živelnou udalosťou alebo vandalizmom. Vďaka nemu na rozdiel od povinného zmluvného poistenia kryjete škody nie na cudzom, ale na vlastnom automobile. Okrem vyššie uvedených udalostí máte možnosť pripoistenia aj ďalších rizík.

Poistenie finančnej straty GAP

Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej (trhovej hodnoty) motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá. Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalosťou), pričom poistná doba môže byt až 5 rokov. Toto poistenie platí pre všetky nové vozidlá a jazdené vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti, s platným technickým preukazom, resp. Osvedčením o evidencii a evidenčným číslom. Sú kryté platným havarijným poistením ak neuplynulo viac ako 5 rokov od dátumu ich prvej registrácie.